Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA

18/04/2020 09:08     710

Kết quả ấn tượng trong lần đầu tiên kiểm định AUN-QA.

Tháng 3/2020 vừa qua, Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA) đã gửi thư thông báo đến trường ĐH Thủ Dầu Một về kết quả đợt kiểm định thứ 170 của tổ chức AUN, chúc mừng cả 4 CTĐT của Trường đều đạt chuẩn kiểm định AUN-QA. Theo kết luận của Đoàn Đánh giá ngoài, 04 CTĐT bậc đại học của Trường đã triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN.

Trước đó, tháng 12/2019, Đoàn Đánh giá ngoài AUN – QA gồm 8 kiểm định viên và 1 thư ký đến từ Thailand, Malaysia, Phillppines, Brunei, Indonesia đã tiến hành hoat động kiểm định trực tiếp tại Đại học Thủ Dầu Một. Từ báo cáo tự đánh giá, các chuyên gia đã tham quan cơ sở vật chất của Trường, phỏng vấn sâu các bên liên quan, rà soát các minh chứng,… của 04 CTĐT bậc đại học gồm Quản trị kinh doanh, Hóa học, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện. Tổng kết hoạt động đánh giá, các chuyên gia đã chỉ rõ những điểm mạnh, tiềm năng và những mặt cần cải tiến, khắc phục của 04 chương trình đào tạo. Những đánh giá, khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA đã được Nhà trường nghiêm túc tiếp thu, cam kết xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, cải tiến liên tục theo đúng quy trình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.

Quá trình chuẩn bị nghiêm túc và cải tiến không ngừng

Đánh giá cấp chương trình theo AUN-QA bao gồm 11 tiêu chuẩn và mỗi tiêu chuẩn được đánh giá dựa trên thang điểm 7. Các tiêu chuẩn này bao gồm: (1) Các kết quả học tập dự kiến; (2) Bản mô tả chương trình đào tạo; (3) Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; (4) Cách tiếp cận dạy và học; (5) Đánh giá sinh viên; (6) Chất lượng đội ngũ giảng viên; (7) Chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ; (8) Chất lượng sinh viên và hỗ trợ sinh viên; (9) Cơ sở vật chất và trang thiết bị; (10) Nâng cao chất lượng; (11) Đầu ra.
 
Để đáp ứng bộ tiêu chuẩn quốc tế của AUN-QA, trường ĐH Thủ Dầu Một đã cải tiến tất cả các hoạt động liên quan đối chiếu theo yêu cầu của 11 tiêu chuẩn như thực hiện đối sánh quốc tế chương trình đào tạo, nâng cao nguồn lực, cơ sở vật chất và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Trong quá trình chuẩn bị đánh giá 04 chương trình đầu tiên gồm: Kỹ thuật phần mềm, Hóa học, Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh, Trường đã đảm nhận vai trò trường thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA (từ tháng 12/2017), thường xuyên cử cán bộ tham dự các khóa tập huấn, tham dự hội nghị thường niên. Thông qua các hoạt động này, Trường đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ nhiều trường bạn cũng như có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tế của đơn vị mình.

Có thể nói, trường Đại học Thủ Dầu Một đã không ngừng phấn đấu, đầu tư sức người và tài lực để đạt được chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn AUN-QA với mong muốn đào tạo ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ tốt cho nhu cầu xã hội.

Tháng 12/2019, Đoàn Đánh giá ngoài AUN – QA  đã hoàn thành hoat động kiểm định trực tiếp tại trường ĐH Thủ Dầu Một 


Giấy chứng nhận kết quả đạt chuẩn kiểm định AUN-QA ngành Kỹ thuật điện


Giấy chứng nhận kết quả đạt chuẩn kiểm định AUN-QA ngành Kỹ thuật phần mềm

Giấy chứng nhận kết quả đạt chuẩn kiểm định AUN-QA ngành Quản trị kinh doanh

Giấy chứng nhận kết quả đạt chuẩn kiểm định AUN-QA ngành Hóa học
[https://tdmu.edu.vn]

Tin tức - Sự kiện