Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

04 chương trình sư phạm đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia

22/02/2020 12:25     1422

Ngày 15/2/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành phiên họp thẩm định và bỏ phiếu kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các chương trình đào tạo của các trường đại học. Trong đó, trường ĐH Thủ Dầu Một có 4 chương trình đã được đánh giá ngoài vào tháng 10/2019, và sẽ được thẩm định bỏ phiếu kết quả trong phiên họp lần này (đủ 4 tháng kể từ ngày đươc đánh giá ngoài).

Tại phiên họp, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã lắng nghe Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài báo cáo kết quả đánh giá 04 chương trình đào tạo (CTĐT), hồ sơ tự đánh giá của trường ĐH Thủ Dầu Một; kết quả thẩm định quy trình, phương pháp, nội dung báo cáo của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và các báo cáo giám sát của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục dành thời gian tập trung thảo luận, đưa ra những kiến nghị để các CTĐT và Nhà trường cần khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả: có 100% thành viên hội đồng thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 04 CTĐT bậc đại học của trường ĐH Thủ Dầu Một. Theo đó, 04 CTĐT của Trường đã đạt được các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ vào kết quả của Hội đồng kiểm định, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 04 CTĐT của Nhà trường.

Trước đó, tháng 10/2019, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 04 CTĐT của trường ĐH Thủ Dầu Một, gồm: Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Với các kết quả khảo sát, đánh giá xác đáng trong báo cáo, cùng các khuyến nghị của đoàn chuyên gia, Nhà trường đã nghiêm túc ghi nhận, điều chỉnh, khắc phục, và cải tiến những điểm tồn tại, hạn chế của các CTĐT trong lộ trình đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.
Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục là công tác được ĐH Thủ Dầu Một thực hiện thường xuyên, nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, thương hiệu giáo dục của Trường. Năm 2017, Trường tiến hành kiểm định lần đầu tiên và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia vào tháng 11 cùng năm. Theo lộ trình đã đề ra, tháng 10/2019, Trường thực hiện kiểm định cấp Bộ đối với 4 ngành (Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học). Tháng 12/2019, Trường đã tiến hành công tác kiểm định theo chuẩn AUN-QA đối với 4 ngành (Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin, Điện Điện tử, Hóa học).
 
Trong tháng 4/2020, Trường sẽ tiến hành Đánh giá ngoài 10 chương trình đào tạo bậc đại học và 4 chương trình bậc cao học.

100% thành viên hội đồng thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 04 CTĐT bậc đại học của trường ĐH Thủ Dầu Một

Tin tức - Sự kiện