Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Công khai theo TT36

Cam kết chất lượng đào tạo của TDMU

Kết quả Kiểm định

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của TDMU

Khảo sát

Lấy ý kiến của các bên liên quan về các mảng hoạt động

KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ

Kiểm định chất lượng

Thông báo

Biểu mẫu

Văn bản

Giá trị cốt lõi

Khát vọng - Trách nhiệm -Sáng tạo

Giới thiệu về Trung tâm

  • Tên đầy đủ

    Trung tâm Đảm Bảo Chất Lượng

  • Tên tiếng Anh

    CENTER OF QUALITY ASSURANCE

  • Ngày thành lập

    05/04/2021


 Dãy G, Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 (0274) 3822518-3-114
 Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn