Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

28/12/2021 17:48     108

Ngày 25/12/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Hội thảo của trường đã kết nối với nhiều nhà khoa học, giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học trong nước, như: ĐH Quốc gia Tp.HCM, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM, ĐH An Giang, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Huế, ĐH Luật Huế, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng. Tại điểm cầu điều hành trường ĐH Thủ Dầu Một, có sự tham dự của TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng, lãnh đạo phòng Khoa học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong của cơ sở giáo dục đại học – Đáp ứng tiêu chuẩn hội nhập giáo dục trong nước, quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không chỉ cạnh tranh về kinh tế, về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà còn cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực. Điều này đặt ra yêu cầu sống còn đối với các cơ sở giáo dục trong việc tìm chỗ đứng, khẳng định uy tín và hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu. Chính vì vậy, kiểm định chất lượng và nâng cao năng lực quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục đại học có vai trò rất quan trọng giúp các trường khả năng cạnh tranh của mình.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng cho biết trường ĐH Thủ Dầu Một mong muốn tạo ra diễn đàn học thuật để thảo luận những vấn đề khoa học và thực tiễn về quản trị chất lượng giáo dục thông qua hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục đại học, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam và tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Qua đó, góp phần đánh giá vai trò quản trị chất lượng giáo dục từ hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục đại học, vận hành và phát triển phù hợp hơn cho đặc thù từng trường.

Với mục tiêu trên, hội thảo đã quy tụ 20 báo cáo tham luận của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục. Các phần trình bày và ý kiến trao đổi đã tập trung vào một số nội dung chính như: cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiêu chuẩn AUN-QA; tổng kết kinh nghệm, đề xuất các mô hình, định hướng phù hợp để phát huy vai trò của quản trị chất lượng giáo dục qua hệ thống ĐBCL bên trong của cơ sở giáo dục đai học; vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trinh đào tạo tiếp cận theo các tiêu chuẩn đánh giá trong nước và khu vực; công tác định hướng phát triển hợp tác trong đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam,...

Giải pháp nâng cao năng lực quản trị hệ thống ĐBCL bên trong của cơ sở giáo dục đại học

Để hệ thống ĐBCL bên trong tại các cơ sở giáo dục đại học hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, các đại biểu cho rằng, trước hết, hoạt động ĐBCL phải đi vào chiều sâu, bao gồm cả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng. Trong đó việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng không chỉ là kiểm tra, đánh giá việc thực hiện theo quy trình, quy định, đánh giá việc đạt được các mục tiêu đã định ra trong quá khứ (chiến lược, kế hoạch, chuẩn đầu ra,...), mà cần phải quan tâm đến tính phù hợp với bối cảnh hiện tại và tính hiệu quả của quá trình triển khai. Hệ thống ĐBCL bên trong phải phát huy vai trò, thúc đẩy các hoạt động ĐBCL gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của trường, qua đó không ngừng khẳng định uy tín của trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam và mạng lưới các trường đại học trong khu vực ASEAN.

Cũng tại hội thảo, đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục đại học, gồm: ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Quốc gia Tp.HCM, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM, ĐH An Giang, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Huế đã dành thời gian chia sẻ sâu những thành quả đạt được, thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của đơn vị mình; đồng thời học tập những kinh nghiệm tốt từ các cơ sở giáo dục, xác định những phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị hệ thống ĐBCL bên trong trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện và hội nhập với hệ thống giáo dục đại học tiên tiến khu vực và thế giới.


Hội thảo đã quy tụ 20 báo cáo tham luận của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục

Các đại biểu tham dự hội thảo trình bày báo cáo tham luận và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao năng lực quản trị hệ thống ĐBCL của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

[Nguồn: tdmu.edu.vn]

Tin tức - Sự kiện