Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Hội thảo “Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học”

05/06/2019 20:05     664

Với chủ đề hội thảo, trường ĐH Thủ Dầu Một đã nhận được 33 bài tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, các cán bộ quản lý, giảng viên, học viên đến từ các trường: Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Quảng Bình, Đại học Khoa học – Đại học Huế, Đại học Phú Yên, Đại học An Giang, Đại học Nguyễn Huệ, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM,… Ban Tổ chức cũng đã tuyển chọn 27 bài viết đưa vào tập kỷ yếu hội thảo. Nội dung các tham luận tập trung vào các chủ đề, như: những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học; những mô hình kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện nay; xây dựng và sử dụng các kỹ thuật, công cụ kiểm tra đánh giá bậc đại học; đồng thời, đề xuất giải pháp cải tiến công tác kiểm tra – đánh giá trong dạy học.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 06 báo cáo tham luận bàn về kiểm tra và đánh giá trong giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay; thực trạng cải tiến công tác kiểm tra – đánh giá trong dạy học ở bậc đại học; nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở trường đại học theo định hướng phát triển năng lực người học hiện nay; một số trao đổi trong kiểm tra đánh giá khi dạy và học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” với sự hỗ trợ của hệ thống E-learning ở trường Đại học Thủ Dầu Một hiện nay; giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường đại học ở nước ta hiện nay…

Từ những nội dung quan trọng được các tác giả tham luận trình bày, các đại biểu đã bình luận, chia sẻ về các hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học. Thông qua các phiên thảo luận, các ý kiến đã tập trung tìm ra các giải pháp hữu hiệu; đồng thời đề xuất, thiết lập những cơ chế, quy định phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của mỗi trường nhằm hướng đến đánh giá xác thực năng lực người học, cũng như góp phần quan trọng trong việc cải tiến chất lượng đào tạo trong giai đoạn quốc tế hoá và toàn cầu hoá hiện nay.
 


Ngày 29/5/2019, trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá bậc đại học”

Từ những nội dung quan trọng được các tác giả tham luận trình bày, các đại biểu đã bình luận, chia sẻ về các hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học

Các đại biểu tham dự chụp hinhg lưu niệm tại hội thảo

 

[nguồn: https://tdmu.edu.vn]

Tin tức - Sự kiện