Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Thi trực tuyến: đảm bảo chất lượng và an toàn phòng chống dịch

18/08/2021 18:57     247

Dù là đợt kiểm tra kết thúc học phần đầu tiên áp dụng hình thức trực tuyến, nhưng sau 2 tuần thực hiện, các hoạt động của kỳ kiểm tra kết thúc học phần của HK 3 NH 2020-2021 đã diễn ra suôn sẻ.

Quá trình chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đã được các bộ phận phụ trách tổ chức kỹ lưỡng trong nhiều tuần. Cụ thể, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Chương trình E-Learning (phòng Đào tạo đại học) xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn cho tất cả các đơn vị chuyên môn và các cán bộ coi thi trong toàn trường; xây dựng các kịch bản xử lý các vấn đề có thể xảy ra trong toàn bộ quá trình kiểm tra. Bên cạnh đó, đề kiểm tra học phần được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực và bám sát các nội dung giảng dạy, chuẩn đầu ra của học phần. Các câu hỏi trong đề kiểm tra yêu cầu người học phải hiểu và phân tích được vấn đề để đảm bảo đánh giá đúng chất lượng giảng dạy.

Việc giám sát sinh viên tham gia kỳ thi chủ yếu qua mạng internet, do đó, nội dung đề thi đòi hỏi các Chương trình đào tạo phải thiết kế chủ yếu theo đề mở, đánh giá năng lực của sinh viên. Giảng viên, cố vấn học tập là người có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên ôn tập và cách thức kiểm tra trực tuyến theo các nội dung giảng dạy. Sinh viên làm bài trên hệ thống E-Learning của Nhà trường và được giám sát qua phần mềm Microsoft Teams.

Trong đợt kiểm tra cuối học phần học kỳ này, Nhà trường áp dụng đa dạng các hình thức kiểm tra trực tuyến bao gồm: trắc nghiệm trực tuyến, vấn đáp trực tuyến, tiểu luận, báo cáo, bài tập lớn. Hệ thống server  được nâng cấp bảo đảm kết nối liền mạch cho sinh viên dự kiểm tra và có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ sự cố liên tục qua điện thoại, zalo và fanpage. Vì vậy, trong tuần 52 và 53, gần 1000 ca kiểm tra đã diễn ra suôn sẻ . Đáng ghi nhận nhiều trường hợp sinh viên đang thực hiện cách ly (đủ điều kiện tạm hoãn kỳ thi) nhưng vẫn quyết tâm tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt bài kiểm tra.

Dự kiến trong tháng 09, trường sẽ tổ chức đợt kiểm tra bổ sung cho các bạn sinh viên hoãn thi đợt đầu tiên do thực hiện cách ly y tế hoặc những trường hợp đặc biệt khác.


Trước kỳ thi, sinh viên được tố chức ôn tập và làm quen với hình thức thi trực tuyến

Một "phòng" thi trăc nghiệm

Thầy cô tạo tâm lý thoải mái cho sinh viên trong giờ thi vấn đáp

Xuân Dũng

Tin tức - Sự kiện