Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Chúc mừng 09 CTĐT đạt chuẩn kiểm định MOET

6/22/2022 7:52:30 AM     233

Ngày 17/6/2022 vừa qua tại Đại học Vinh, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (TT KĐCLGD) – ĐH Vinh đã tổ chức phiên họp thẩm định và công bố kết quả đánh giá chất lượng cho 09 CTĐT của trường ĐH Thủ Dầu Một. Đó là 5 CTĐT thạc sĩ: Công tác xã hội, Văn học Việt Nam, Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh; và 4 CTĐT đại học (Quản lý công nghiệp, Quản lý nhà nước, Quản lý đất đai, Ngôn ngữ Trung Quốc).

Tham dự phiên làm việc, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Vinh có GS.TSKH Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn ĐGN các CTĐT thạc sĩ, TS. Đào Hải - Trưởng đoàn ĐGN các CTĐT đại học, ThS. Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc TT KĐCLGD – ĐH Vinh, cùng thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của các CTĐT. Về phía trường ĐH Thủ Dầu Một có PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa và thành viên của 09 CTĐT.

Tại buổi làm việc, hội đồng kiểm định, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đại diện lãnh đạo trường và các CTĐT đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những nội dung xoay quanh kết quả đánh giá chất lượng của 09 CTĐT. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, hội đồng đã đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho từng CTĐT nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại; đề xuất các giải pháp không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Kết luận cuối cùng tại phiên làm việc, 09 CTĐT của Trường đã triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET). Căn cứ vào kết quả của hội đồng kiểm định, TT KĐCLGD – Đại học Vinh đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 09 CTĐT của trường ĐH Thủ Dầu Một.

Vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Vinh đã lần lượt tiến hành hoat động kiểm định trực tiếp đối với 09 CTĐT của trường ĐH Thủ Dầu Một, gồm 05 CTĐT thạc sĩ (Công tác xã hội, Văn học Việt Nam, Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh), 04 CTĐT đại học (Quản lý công nghiệp, Quản lý nhà nước, Quản lý đất đai, Ngôn ngữ Trung Quốc). Từ báo cáo tự đánh giá, các chuyên gia đã tham quan cơ sở vật chất của Trường, phỏng vấn sâu các bên liên quan, rà soát các minh chứng,… Tổng kết hoạt động đánh giá, các chuyên gia đã chỉ rõ những điểm mạnh, tiềm năng và những mặt cần cải tiến, khắc phục của các CTĐT. Những đánh giá, khuyến nghị của Đoàn ĐGN theo tiêu chuẩn MOET đã được Nhà trường nghiêm túc tiếp thu, cam kết xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, cải tiến liên tục theo đúng quy trình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.
 

Đến nay, trường ĐH Thủ Dầu Một đã có 15 CTĐT đại học, 05 CTĐT thạc sĩ đạt chuẩn MOET, 04 CTĐT đại học đạt chuẩn AUN-QA; 01 CTĐT đạt 5 sao UPM, 3 CTĐT đạt chuẩn 4 sao UPM. Đây là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB-GV, học viên, sinh viên trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo. Kết quả này cũng chứng minh cho xã hội, các doanh nghiệp, phụ huynh và người học về chất lượng đào tạo và uy tín của trường ĐH Thủ Dầu Một.


TS. Ngô Hồng Điệp - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng quan hoạt động ĐBCL tại trường ĐH Thủ Dầu Một

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chuyên gia đã đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong công tác ĐBCL

Theo kết quả của HĐKĐ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 09 CTĐT của nhà trường

Tin tức - Sự kiện