Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Hội thảo “E-Learning ở trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo”

12/07/2019 18:14     882

Phát biểu khai mạc, TS. Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh, E-Learning đang là xu hướng chung của giáo dục thế giới, việc triển khai E-Learning trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam bắt kịp với giáo dục thế giới  Năm 2018, ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Giảng dạy hoà hợp tích cực các môn lý luận chính trị tại trường ĐH Thủ Dầu Một”, là bước đầu đánh giá hiệu quả của giảng dạy theo hình thức kết hợp E-learning trong các môn lý luận chính trị nói riêng và các môn khoa học lý thuyết nói chung. Tiếp nối thành công đó, hội thảo lần này mở rộng với chủ đề “E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo” là dịp để các cán bộ, giảng viên và nhà khoa học trong và ngoài trường chia sẻ những kinh nghiệm, những đánh giá và những bài học cần thiết qua quá trình vận dụng E-learning trong giảng dạy, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội.

Từ chủ đề hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được các bài viết của các tác giả đến từ Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học An Giang, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM, Trung cấp Nông Lâm Nam Bộ…. Qua đó, tuyển chọn 24 tham luận đưa vào tập kỷ yếu, và 07 tham luận báo cáo trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận xoay quanh nội dung về: xây dựng và phát triển học liệu mở  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong môi trường đào tạo E-Learning; Đánh giá sự hài lòng của sinh viên khi học phần lý thuyết giáo dục thể chất trên hệ thống E-learning tại Đại học Thủ Dầu Một; Thực trạng hoạt động giảng dạy E-learning tại khoa Kinh tế trường Đại học Thủ Dầu Một; Thiết kế bài giảng trực tiếp và trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giờ học giáo dục thể chất theo hướng hòa hợp tích cực; Thiết kế khóa học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo phương thức E-learning phù hợp với chuẩn đầu ra AUN-QA; Sự tham gia học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên trên E-learning theo phương thức hoà hợp tích cực…

Từ những nội dung quan trọng được các tác giả tham luận trình bày, các đại biểu đã tập trung trao đổi, nhìn nhận, đánh giá vai trò của mô hình dạy học E-learning; đồng thời nêu lên những khó khăn của quá trình triển khai E-learning trong thực tế tại Trường Đại học Thủ Dầu Một từ năm học 2017 - 2018 đến nay, đặc biệt là E-leaning với việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của bối cảnh hội nhập. Thông qua các phiên thảo luận, các ý kiến đã tập trung tìm ra các giải pháp hữu hiệu; đồng thời đề xuất, thiết lập những cơ chế, quy định phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của mỗi trường nhằm hướng đến triển khai mô hình dạy học E-learning một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả mong đợi của người dạy và người học, góp phần quan trọng trong việc cải tiến chất lượng đào tạo.
E-Learning (viết tắt của Electronic Learning), là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin. Mô hình dạy học trực tuyến E-Learning mang lại những lợi ích rất lớn cho cộng đồng giáo dục, mang tính tương tác cao, hỗ trợ và bổ sung cho các phương thức đàotạo truyền thống góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.
Đối với trường ĐH Thủ Dầu Một, E-Learning là một trong những yếu tố cấu thành phương thức giảng dạy hòa hợp tích cực. Từ năm học 2016 – 2017, ĐH Thủ Dầu Một đã triển khai thực hiện giảng dạy theo phương thức E-Learning đối với các môn học lý luận chính trị. Hiện nay, Trường đang tiếp tục phát triển mô hình dạy học trực tuyến E-Learning ở các chương trình đăng ký kiểm định theo chuẩn đầu ra AUN.

Tiếp nối thành công của hội thảo năm 2018, hội thảo lần này mở rộng với chủ đề “E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo” 

ThS. Trương Tấn Trung- ĐH Công nghệ Đồng Nai trình bày tham luận "
Xây dựng và phát triển học liệu mở  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong môi trường đào tạo e-learning"

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa - ĐH Thủ Dầu Một trình bày tham luận "Thực trạng hoạt động giảng dạy E-learning tại khoa Kinh tế trường Đại học Thủ Dầu Một"

Thông qua các phiên thảo luận, các ý kiến đã tập trung tìm ra các giải pháp hữu hiệu; đồng thời đề xuất, thiết lập những cơ chế, quy định phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của mỗi trường nhằm hướng đến
triển khai mô hình dạy học E-learning một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả mong đợi 
[nguồn: https://tdmu.edu.vn]

Tin tức - Sự kiện