Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Phát triển phần mềm xử lý số liệu và đối sánh kết quả khảo sát

11/5/2022 8:12:12 AM     905

Chiều ngày 03/11/2022, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tiến hành buổi góp ý, đánh giá sản phẩm Phần mềm xử lý số liệu và đối sánh kết quả khảo sát. Sản phẩm được Trung tâm Đảm bảo chất lượng nghiên cứu phát triển. Buổi họp đánh giá do TS Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng chủ trì, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 

Phần mềm xử lý số liệu và đối sánh kết quả khảo sát được thiết kế nhằm cải tiến, tự động hóa hoạt động khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan thông qua các chức năng: xử lý số liệu khảo sát, thống kê và đối sánh kết quả khảo sát, giám sát khảo sát và xử lý kết quả khảo sát trên Google Form. Tại buổi họp, các thành viên tham gia đã góp ý hoàn thiện phần mềm, thông qua các chứng năng chính, đồng thời thống nhất đưa vào sử dụng từ năm học 2022 – 2023.

Trong những năm qua, hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan được trường ĐH Thủ Dầu Một thực hiện thường niên với sự tham gia của người học, cựu người học, cán bộ, viên chức, giảng viên, nhà sử dụng lao động,… Đây là cơ sở để Trường thực hiện các bước tự đánh giá, cải tiến chất lượng, phục vụ cho hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong và kiểm định đánh giá ngoài về chất lượng của các Chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, học liệu, môi trường học tập... Tuy nhiên, hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan vẫn chưa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu và đối sánh kết quả khảo sát, còn thực hiện thủ công nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian và công sức. Phần mềm xử lý số liệu và đối sánh kết quả khảo sát khi đưa vào ứng dụng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nhân lực, vật lực cho trường, đồng thời là nguồn cung cấp kết quả khách quan, đáng tin cậy cho các đơn vị đánh giá ngoài.


                                                                                                 Giao diện phần mềm


                                                 Góp ý hoàn thiện các tính năng của phần mềm trước khi đưa vào sử dụng

                                                                                                                                                     Trần Thanh Dũng, Lê Nhật Tiến

Tin tức - Sự kiện