Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Đánh giá ngoài theo chuẩn kiểm định chất lượng AUN – QA (đợt đánh giá thứ 280 của AUN)

18/06/2022 17:20     107

🔻 Từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2022, Trường ĐH Thủ Dầu Một sẽ chào đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (AUN) tiến hành kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN – QA đối với 04 chương trình đào tạo:

- Tài chính Ngân Hàng

- Kế toán

- Hệ thống Thông tin

- Khoa học Môi trường

---------------------------------------------------------

📑 THÔNG TIN THÊM VỀ AUN 📑

📌 AUN (ASEAN University Network) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1995 với mục đích thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường đại học trong ASEAN.

​Khung đảm bảo chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) được xây dựng nhằm giúp cải tiến chất lượng giáo dục trong khu vực, hỗ trợ sự lưu động của người học, người lao động và chuyên gia giữa các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Bộ khung được nghiên cứu, xây dựng và cải tiến để đảm bảo các quốc gia có thể áp dụng trong những bối cảnh chính trị, văn hóa và pháp luật khác nhau mà không ảnh hưởng đến những giá trị và truyền thống cốt lõi của từng quốc gia.

📌 Hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) được AUN-QA triển khai từ năm 2007. Đến nay đã có 279 đợt đánh giá được thực hiện, góp phần đem lại nhiều lợi ích cho cho các trường đại học là thành viên chính thức và thành viên liên kết của mạng lưới. Hoạt động đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA từ ngày 20/6 – 24/6/2022 tại trường ĐH Thủ Dầu Một là đợt đánh giá thứ 280 của AUN.

📌 Trường ĐH Thủ Dầu Một là thành viên liên kết của Mạng lưới AUN từ năm 2017. Trường đã có 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN-QA vào năm 2019, đó là các chương trình: Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điện, Quản trị kinh doanh, Hóa học.

Tin tức - Sự kiện