Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Tập huấn công tác tổ chức kiểm tra cuối học phần theo hình thức trực tuyến

27/07/2021 22:51     178

Giúp chuẩn bị tốt cho hoạt động kiểm tra, đánh giá cuối kỳ trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong hai ngày 23 và 24/07/2021, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với Chương trình E-Learning tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi trực tuyến cho toàn bộ giảng viên của trường.
 
Tham gia tập huấn, giảng viên được hướng dẫn chi tiết về các kỹ thuật trong tổ chức thi trực tuyến đối với từng hình thức cụ thể: trắc nghiệm trực tuyến, vấn đáp trực tuyến, tiểu luận/bài tập lớn,… Yêu cầu của lịch trình là các giảng viên vừa theo dõi hướng dẫn vừa trực tiếp thao tác trên khoá học E-learning. Với cách thức hướng dẫn trực quan, cụ thể, người tham dự khi có gặp bất cứ trở ngại nào, hay thao tác chưa chính xác cũng đều nhanh chóng được hướng dẫn, giải đáp. Bên cạnh đó, các giảng viên còn được phổ biến những quy định về tổ chức thi, quy trình, nghiệp vụ tổ chức thi trực truyến trong học kỳ 03.
 
Trước sự bùng phát trở lại hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, Nhà trường cũng đã xây dựng nhiều kịch bản tổ chức kỳ thi nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Để đảm bảo tiến độ năm học, kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ 03 sẽ được tổ chức vào tuần 52 và 53 của năm học, với tổng số trên 1.000 ca thi. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành.


Toàn thể GV và cán bộ các khoa đều tham gia tập huấn 

Hướng dẫn kỹ thuật chi tiết các bước trong quy trình thi online

Khảo thí