Phòng Đảm bảo chất lượng

21/05/2019 14:29     1023

- Thời gian diễn ra: 21/05/2019 14:29 PM

I. Giới thiệu:

1.1 Tên đơn vị

 Tiếng Việt: PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

         Tiếng Anh: OFFICE OF QUALITY ASSURANCE

1.2. Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: ĐBCL

Tiếng Anh: OQA

1.3. Tên trước đây: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.4. Cơ quan chủ quản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC  THỦ DẦU MỘT

1.5. Địa chỉ của đơn vị: Tòa nhà làm việc của Phòng, Ban, Viện và các Khoa - Khu I2

1.6. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: (0274) 3822518->3->114

Email: phongktkdcl@tdmu.edu.com

1.7. Năm thành lập đơn vị: 2010

II. Khái quát về lịch sử phát triển

    Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng được thành lập theo Quyết định số 340/QĐ-ĐHTDM do Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, ký ban hành ngày 30/3/2010, là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng lúc đó là ThS. Nguyễn Đức Dũng và 4 chuyên viên gồm: thầy Khanh, Hùng, Tùng và cô Mai.

    Đến năm 2013 đổi tên “Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng” thành “Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.” Trưởng phòng ThS. Trương Thị Thủy Tiên và 7 chuyên viên: ThS. Nguyễn Vinh Hiển, ThS. Ngô Minh Sang, ThS. Lê Hữu Thương, ThS. Nguyễn Thụy Tường Như, CN. Ngô Thị Ngọc Dịu, CN. Phan Thị Thanh Huyền, ThS. Nguyễn Hữu Bằng, Nguyễn Thị Ngọc Mai.

    Năm 2014, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đổi tên thành phòng Đảm bảo chất lượng do ThS. Vũ Đình Bính làm trưởng phòng, TS. Lương Thị Hồng Gấm phó phòng.

III. Chức năng

    Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng:

    - Tham mưu và trực tiếp điều hành công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục.

    - Thực hiện các chức  năng  khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

IV. Nhiệm vụ

    4.1. Về công tác khảo thí :

    - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi như: thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ… đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

    - Xây dựng quy chế, quy trình tổ chức thi, kiểm tra quy trình giao nhận đề thi, kiểm tra sao in và bảo mật đề thi, kiểm tra.

    - Cải tiến và phát triển những hình thức kiểm tra phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

    - Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức các kỳ thi, kiểm tra từ khâu ra đề, nhân bản đề theo chế  độ bảo mật; giám sát công tác tổ chức kiểm tra kết thúc học phần.

     - Phối hợp với các khoa đào tạo theo lộ trình xây dựng ngân hàng  đề thi, đề kiểm tra. Ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

    4.2. Về công tác đảm bảo chất lượng

    - Tham mưu đề xuất Lãnh đạo Trường  ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của Trường;

    - Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường;

    - Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác tự đánh giá trong phạm vi toàn Trường, đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng cấp nhà nước;

    - Xây dựng và vận hành Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

    - Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn Trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài;

    - Xây dựng và tuyên truyền về văn hoá chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động đảm bảo chất lượng để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường biết nhằm nâng cao nhận thức chung về công tác đảm bảo chất lượng, khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và cho phép tiếp tục đào tạo, mở rộng đào tạo với chất lượng ngày càng tốt hơn.

    Sơ đồ tổ chức và nhân sự của phòng.

Cơ cấu tổ chức hành chính của đơn vị:

     Về nguồn nhân lực Phòng Đảm bảo Chất lượng hiện nay gồm 6 thành viên trong đó 1 TS ,2 Thạc sĩ, 3 người đang học Thạc sĩ số năm làm trong ngành giáo dục từ 8-30 năm: Trong đó, 4 cán bộ đã học lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Có 1 TS tốt nghiệp TS và ThS ở nước ngoài giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Các thành viên đều được tập huấn về công tác ĐBCL.

IV. Triển khai các hoạt động ĐBCL

    Phòng ĐBCL chú trọng của CB đi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác  ĐBCL ở các đơn vị; Mỗi đơn vị có nhóm ĐBCL gồm 4-7 người, hiện có 6 người đã hoàn thành lớp Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng. Năm 2016 trường cử 4 người được cử sang Thái Lan học khóa Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA. Năm 2016-2017 trường cử 33 giảng viên ở các khoa tham gia khóa tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA. Năm 2018, phòng ĐBCL đã mời ông Johnson Ong Chee Bin đến tập huấn Thiết kế và triển khai CTĐT theo tiêu chuẩn AUN -QA  Phòng ĐBCL đã tham mưu cho Lãnh đạo trường cử hàng chục lượt cán bộ giảng viên tham gia các hội thảo về ĐBCL để nâng cao ý thức, năng lực trong lĩnh vực ĐBCL.

    Phòng ĐBCL bắt đầu triển khai các hoạt động ĐBCL cấp cơ sở từ năm 2010. Năm 2013, phòng ĐBCL tham mưu cho nhà trường mời các chuyên gia đầu ngành về ĐBCL đến nói chuyện với cán bộ giảng viên và nhân viên trong toàn trường, tổ chức các hội thảo về ĐBCL.

    Sau đó Phòng ĐBCL tổ chức các khóa tập huấn về Hướng dẫn viết báo cáo, Hướng dẫn tìm thông tin minh chứng, Hướng dẫn khảo sát các bên liên quan…

Phòng ĐBCL đã tham mưu cho Lãnh đạo Trường cử các thành viên trong hội đồng tự đánh giá đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ĐBCL ở các trường  lớn như ĐH Cần Thơ, Đại học XH&NV, ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ thực phẩm, ĐH Chulalongkorn Thái Lan

Hội đồng Tự đánh giá đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ĐBCL

tại trường ĐH Công Nghệ Thực Phẩm

 

Trường ĐH TDM đã hoàn thành tự đánh giá đã được Bộ GD&ĐT công nhận  tháng 3 năm 2015.

Tháng 8 năm 2017, trường đã hoàn thành dánh giá ngoài cấp cơ sơ giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, GĐ Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Phó GĐ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TPHCM trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho Trường ĐHTDM

 

       Các hoạt động đánh giá cấp chương trình được triển khai từ năm 2013. Phòng Đảm bảo Chất lượng là đầu mối triển khai tự đánh giá Chương trình đào tạo các ngành SP Văn, SP Lịch sử, SP Tiểu học, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật phần mềm, Cử nhân Hóa học, Điện điện tử…

         Từ năm 2011, phòng Đảm bảo Chất lượng đã lập kế hoạch khảo sát ý kiến của các bên liên quan, gặp mặt doanh nghiệp, cựu sinh viên và người lao động lành nghề …để xin ý kiến nhằm cải tiến CTĐT, các hoạt động đào tạo và các dịch vụ giáo dục.

Gặp mặt các bên liên quan năm 2015

VII. Về khảo thí:

    Phòng ĐBCL đã triển khai các hoạt động nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá sinh viên. Từ đánh giá theo truyền thống chuyển sang đánh giá năng lực của sinh viên theo các chuẩn đầu ra. Tập trung vào đánh giá các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tự học và học tập suốt đời, kỹ năng mềm. Năm 2013, Phòng đã hoàn thiện hệ thống quản lý điểm và theo dõi kết quả học tập của sinh viên bằng phần mềm Eduoft giúp cho sinh viên đăng ký môn học trực tuyến, quản lý, tra cứu điểm, lưu trữ điểm thuận tiện và hiệu quả hơn....

    Song song với các hoạt động ĐBCL phòng ĐBCL luôn tuyên truyền về văn hoá chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động đảm bảo chất lượng để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường biết nhằm nâng cao nhận thức chung về công tác đảm bảo chất lượng, khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

    Ngoài ra, Phòng ĐBCL còn phối hợp với phòng Thanh tra luôn tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra định kì, thanh tra các kì thi tốt nghiệp, kỳ thi tuyển sinh và giám sát các hoạt động dạy và học của Trường nhằm phát hiện những thiếu sót trong hoạt động đào tạo và kịp thời cải tiến chất lượng giáo đào tạo.

    Phòng ĐBCL cũng tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao, các cuộc thi của đoàn thể tổ chức và đã có những đóng góp ý nghĩa cho phong trào toan trường.

        Một tiết mục văn nghệ đạt giải của phòng Đảm bảo chất lượng

    Trong quá trình hoạt động, Phòng KT&ĐBCL đã đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

 VIII. Danh hiệu thi đua:

  • Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2010-2011 (Quyết định số 1725/QĐ-ĐHTDM ký ngày 14/11/2011);
  • Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2012-2013 (Quyết định số 2763/QĐ-UBND ký ngày 04/11/2013);
  • Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2015-2016 (Quyết định số 1655/QĐ-ĐHTDM ký ngày 22/09/2016);
  • Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2016-2017 (Quyết định số 1254/QĐ-ĐHTDM ký ngày 26/09/2017);
  • Giấy khen Tập thể Phòng Đảm Bảo Chất Lượng đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Quyết định số 1495/QĐ-ĐHTDM ký ngày 12/10/2018).

 IX. Chiến lược của phòng ĐBCL đến năn 2030:

    Chiến lược phát triển của phòng ĐBCL trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nội dung sau:

     Về nhân sự của phòng: đến năm 2030 nhân sự của phòng 10 người, 2 tiến sĩ có chuyên ngành Đo lường chất lượng giáo dục, 8 thạc sĩ, 100%  CB có chứng chỉ Kiểm định viên và giao tiếp tốt bằng tiếng anh.

     Về hoạt động ĐBCL

    Phòng tập trung Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đạt chuẩn khu vực và quốc tế, hướng tới xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn Trường.

   Năm 2020: 4  chương trình đạt chuẩn AUN, 6 Chương trình đạt chuẩn của bộ giáo dục và đào tạo. Năm 2022: Trường đạt chuẩn AUN. Năm 2030: 100%  chương trình được kiểm định ngoài.

     Về khảo thí

     Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tin học hóa công tác khảo thí nhằm phục vụ tối đa người học, người dạy. Các giao tiếp và phần mềm quản lý dùng tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ tốt cho sinh viên trong và ngoài nước.

 X. Kết luận:

     Trong 10 năm hình thành và phát triển phòng ĐBCL đã có những bước đi vững chắc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đến nay phòng đã đạt những kết quả nhật định góp phần thực hiện chiến lược của trường Đại học Thủ Dầu Một.

     Trong những năm qua Phòng ĐBCL thường xuyên tiếp nhận những ý kiến tích cực từ các bên liên quan để xây dựng và vận hành hệ thống ĐBCL bên trong chặt chẽ từ cấp trường đến đơn vị khoa, phòng ban. Các hoạt động ĐBCL cũng được triển khai mạnh mẽ từ cấp chương trình đến cấp cơ sở, từ các phòng ban đến các khoa. Các hoạt động ĐBCL hoạt động theo Chu trình Deming. Vì vậy các hoạt động của phòng luôn cải tiến và vận động liên tục.