Hệ thống đảm bảo chất lượng

Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Trường Đại Học Thủ Dầu Một

 

Hình 1: Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Đại Học Thủ Dầu Một

 

Hình 2: Quy Trình Lấy Ý Kiến Của Các Bên Liên Quan

 

Hình 3: Quy Trình Lấy Ý Kiến Của Sinh Viên

 

Hình 4: Quy Trình Lấy Ý Kiến Của Cựu Sinh Viên

 

Hình 5: Quy Trình Lấy Ý Kiến Cán Bộ Và Giảng Viên

 

Hình 6: Quy Trình Lấy Ý Kiến Của Doanh Nghiệp Và Nhà Tuyển Dụng